Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników serwisu www.makro.pl. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny.

Jako Użytkownik witryny masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) podajemy, że właścicielem witryny www.sklepkrzyzanek.pl jest Rozwiązania Biurowe Roman Krzyżanek z siedzibą w Poznaniu przy ul. Malwowej 45, 60-175 NIP: 9720249933 i REGON: 368309531. Korzystając z serwisu www.sklepkrzyzanek.pl, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.sklepkrzyzanek.pl, obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Użytkowników www.sklepkrzyzanek.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj serwisu www.sklepkrzyzanek.pl i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny www.sklepkrzyzanek.pl będziemy prosić o podanie niektórych Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie różnorodnych formularzy lub w inny sposób.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas tylko i wyłącznie w komunikacji marketingowo-sprzedażowej, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera witryny www.sklepkrzyzanek.pl. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w Internetowym Dziale Obsługi Klienta pod adresem: http://edok.makro.pl/ lub też korzystając z formularza kontaktowego na www.makro.pl.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oznacza to, że dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) www.sklepkrzyzanek.pl i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

Pasywne zbieranie informacji – pliki Cookies

Podczas poruszania się po stronie internetowej www.sklepkrzyzanek.pl pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez Użytkownika), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon”, oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”). Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Użytkownik korzystał bezpośrednio wcześniej oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera Użytkownika za pomocą plików cookies, znaczników internetowych lub plików „Web beacon”. Można ustawić w przeglądarce, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje tej strony mogą nie działać.

Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia odwiedzającym stronę lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. Takie informacje nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób na stronie, o ile jako Użytkownik nie wyrazisz na to zgody.

Logi systemowe/Dane techniczne

Do celów statystycznych zbieramy informacje o wykorzystywaniu naszych stron internetowych przez Użytkowników posługując się logami systemowymi naszych serwerów. Zbierane są m.in. następujące informacje: data połączenia, adres IP, URL odwiedzanej strony, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki. Posługujemy się tymi danymi, aby dostosowywać nasz system do wymogów naszych Użytkowników.

Prawa autorskie

Cała treść witryny znajdująca się pod adresem www.sklepkrzyzanek.pl oraz komercyjne materiały nie mogą być wykorzystywane na innych stronach WWW bez pisemnej zgody Rozwiązania Biurowe Roman Krzyżanek. Są to publikacje stworzone przez Rozwiązania Biurowe Roman Krzyżanek lub inne osoby współpracujące, a więc chronione prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez wiedzy Rozwiązania Biurowe Roman Krzyżanek jest łamaniem prawa polskiego.